A re rokeng ba Uganda

A re rokeng ba Uganda
Bo-Martiri ba matla;
Ba lefatse la Afrika
Bamofuta wa rona.
Bo-Mathiase Moruba
Le sehlopha sa bona.

Eang le rute ba lichaba;
Ba hlatsoeng ka lebitso
La Ntate, Mora le Moea,
Ke taelo ea Jesu.
Bauganda ha ba e utloa
Ba e nka ka potlako.

Eare ba sa tsoa lumela,
Moo tumelo e namang,
Mofere-fere oa tsoha
O mobe o tsabehang;
O batlileng o felisa
Palo eaba lumelang.

Mamelang ha re le joetsa
Tsa polao ea bona;
Ka bohale ba laeloa
Ke morena oa bona,
Ho lahla thuto ea bona
Empa bona ba hana.

Morena a ja bohale
a b’a rera sehloho,
A ba hlokofatsa hampe
Ba chesoa har’a mollo,
Ba bang ba chesetsoa mane
Ralleng la Namugongo.

Ba mashome a mabeli
A metso e ‘meli;
Ba bolaoa bo-Martiri
‘Me ba paka ka Mali
Tumelo ea bona ruri
Ka ho shoela bohloeki.

Ke tseo he lithakangoaha
Tsa lefatse la Afrika;
Re ba kopeng ho re thusa
Hore re be linatla,
Tumelong ho ba etsisa
Ka mehlala ea bona.

Leave a Reply

Thina bantu

07/08/2017