Hymn Index

Categories Uncategorized0 Comments

 

Sesotho isiZulu Setswana isiXhosa

A

Ahe! Ahe! Kriste Morena

Ahe Anna

Ahe Maria!

Ahe ‘Me oa Lesotho

Ahe! Oho naleli

Aletareng

A re neheleng ka thabo

A re rokeng ba Uganda

A se le monate

A se lethabo

Atamelang bohle

B

Bakriste a re beng

Bakriste re il’o qetella

Bakriste re loantseng

Bakriste thabelang

Bana, mamelang

Banabeso, khumamang

Batho re thabile

Binang Bakriste

Botrinitas

C

Cecilia

E

E, ka ‘nete

H

Ha Morena a fanyehoa

Ha re se re rotse

Hlatsuong

Ho rorisoe ka dithoko

Hona mona fatseng

I

Ikelelloeng

Inkele Morena

J

Jesu, Jesu ea monate

Jesu ka aletareng

Jesu ke ea u phelela

Jesu ke monghadi

Jesu, lebitso

Jesu oa ka

Jesu oa ka kea tsieloa

Jonna

Josefa ntat’a rona

K

Kabelo

Kajeno ha re phuthehile

Ka hlompho re adoreng

Kajeno lena

Ka lifela tse ntle haholo

Ke tsatsi le monate

Ke cheseho

Ke fumane

Ke mokriste

Ke ratile

Ke tla buseletsa

Ke tla ea ho uena

Ke tla ‘mona

Ke tsatsi le monate

Ke tsepile

Ke utloa mane lithoteng

Konyana ea Molimo

Kriste ke Morena

Kriste Morena oa rona

L

Lena ke letsatsi la hlolo

Lenyalo

Letlotlo lohle

Letsatsi la kajeno

Letsatsi le letle

Lillo tsa ka

Lona le llela’ng meokho

Lumela ‘Me

M

Mamela Sancta Anna

Maria ea bokhabane

Matla a Josefa

Mofumahali oa Fatima

Molimo o s’a utloile

‘Mopi oa rona ea mosa

Moea oa Kriste

Motseng oa Morena Papa

Movirigo ea bokhabane

N

Naheng ea Bethlehema 

Ntate ha ke tsoanele

Ntate, Molimo oa rona

Ntate oa leseli lohle

Nyakalang

O

Oho! banabeso hle

Oho banabeso, lipolelo

Oho Jesu, ha re tlile ho uena

Oho Jesu ea leng mosa

Oho Jesu Moren’a mosa

Oho Jesu! Oho Moren’a ka

Oho Jesu! Re lebala

Oho ke khotso

Oho lona kaofela

Oho Moea oa Molimo

Oho Movirigo

Oho nako e bokhabane

Oho ngoaneso

Oho Pelo e nolo

Oho Pelo ea Jesu

Oho! Re bineng lineho

Oho uena Josefa

Oho, wena ea leng maholimong 

P

Pelo nolo

R

Re bineng ka thabo

Re bineng Mikael

Re filoe morapelli

Re hlonepheng!

Re ke re bineleng

S

Sanctuari

Sehlabelong

Sebopehong sa hostia

T

Thoriso, lerato

Thoriso, letlotlo

Thota ena

Tlo hle, Moea o Halalelang

Tlo ho rona

Tlo moea ‘mopi oa rona

Tlo Moea o Halalelang

Tlo, ‘Moloki oa rona

Tlong bohle, bakriste 

Tlong le utloeng banabeso 

Tlong re hateng

Tlotlo

Tsatsi le teng

Tsatsi lena

U

U binele

U nke pelo ea ka

U tle, uena Messia

Utloang bara le barali

Utloang bohle

Utloang hle, mangeloi

A

Abantwana BamaHebheru

Akatusw’ uBaba wethu

Amandla kaJosef

AmaSakrament’ aNgcwele

Asituse Umsindisi

Asiye eBethlehema

B

Baba Nkosi yaphezulu

Baba wethu waphezulu

Babusisiwe

Bandla elikulo lonke

Bandla mtuse

Banenhlanhla

Bheka nans’ iNkosi

Bhek’ uyeza emafini

Bongan’ iNkosi!

Busuku obuhle

E

E! Bandla lamakholwa

E! Hostia elihle

E! Jesu Mhlengi wethu

E! Jesu Nkos’

E! Jesu Nkosi yami

E! Khalani-ke

E! Mame

E! Maria akungizwe

Engelosi engilonda

E! Nhliziyo yomkhululi

E! Nhliziyo yoMsindisi

E! Nkanyezi enhle

E! Nkos’ angifanele

E!Nkosi Mdali wethu

E! Nkosi yihl’uvume

E! Nkosi yobukhosi

E! Nkulunkulu Jesu wami

E! Nkulunkulu Nkosi

E! Sidlo esimnandi

E! Sikhuleka kuwe

E! Siphamban’ esihle

E! Virigo elimnene

E! woza Moya Owebile

E! Zingelosi

H

Hlanganani zizwe zonke

Hubani makholwa

Hubelani iNkosi

Hubelani umsindisi

I

Ibandla likaKristo

Indlela yonqamlezo

INhliziyo kaJesu

Inhliziyo yakho Jesu

INkos’ uJesu

Izilimi zabo bonke 

J

Jabulani

Jabulani makholwa

Jesu nampa thin’ abakho

Jesu Ngiyinika wena

Jesu Nkosi emnene

Jesu Nkosi ukulinga

Jesu omnene

Jesu omuhle hlala kimina

Jesu omuhle othandekayo

Jesu sinkwa sengelosi

Jesu siyancenga

Jesu wena kuthokoza

Jesu wen’ ongithandayo

K

Kuhlum’ imbali enhle

Kwake kwathi uMaria

L

Lalelan’ izingelosi

Lonke ibandla

M

Madunyisw’ uJesu Kristo

Mame wethu

Mangisondele

Maria mandla ami

Maria ocwebile

Maria siyacela

Masihambe nabelusi

Masihube nengelosi

Masihube sonke

Mhlengi wami

Mikaele ocwebile

Mntwan’ omuhle

N

Nang’ uNina elusizi

Nangu umana

Ngahlubuka kuwe

Ngamhla uMsindisi

Ngathi ngisahamba

Ngcwele, ngcwele 

Ngenhliziyo yonke yethu

Ngephasika ekuseni

Ngikhuleka kuwe

Ngingowakho

Ngiyakuthanda

Ngiyalidumis’ igazi

Ngiyamthanda osemthini

Ngokubhabhadiswa

Nhliziyo ecwebile

Nhliziyo kaJesu ngiyakholwa

Nhliziyo kaMaria

Nhliziyo yoMsindisi

Nina balindi abangwele

Nina ocwebe cwe

Nkosikazi, Mame wethu

Nkosikazi yamazulu

Nkosikazi yaphezulu

Nkulunkulu ngangiduka

O

O! hamba kahle

S

Sengikubingelela

Shwele Nkosi

Shwele, Jesu, Wo! Sonile

Sikutusa Baba wethu

Singabebandla

Sithi Sithobile

Sondelani samukel’ umzimba

T

Thina bantu

Tokozani nonke

U

Ukristo ngenxa yethu

Uma inhliziyo

uNkunkulu unathi

Uvukile uJesu

Uvukil’ uJesu namhla

V

Vuk’ uvuke

Vulani amasango

W

Woza Jesu

Woza Moya Ocwebile

Woza Moya onguMdali

Woza Moya oyiNgcwele

Wo! ngobukhulu

Wo! Ngosizi lwakho

Woza, woza Emmanuel

Wozani makholwa

Wozani makristo

Wozani sisondele

Wozanini Nonke

Y

Yehla Moya Ocwebile

Yehla Moya Oyingcwele

Yehlanini zingelosi

Yehlisani uMsindisi

Yethi mondli

Yethi Nkosikazi

Yethi Yise

Z

Zitusa ngokutusa

A

Akofa go tla

Akofang, Bakreste

Aleluya, lo itumele

Anna M’a Maria

A o tlotliwe

A Sakramente se!

A re mo rateng

A re rapeleng

A re tsamayeng

B

Badumedi tlotlang

Bakang mofenyi

Bakreste ba phuthego

Bakreste, gopolang

Ba mmapotse

Boitshubelo

Boitumelo jwa gago

Bomonate jwa godimo

Bontle jwa Jesu

D

Didimalang

Dudueletsa Morena

Dumela, Kgosi Jesu Kreste

Dumela, loseana

Dumela, Maria

Dumela, sefapano

E

E rile ba nthaya

F

Felo fano ga Modimo

G

Ga dikhumo tsotlhe

Ga ke a tshwanela

Gaufi le wena

Go bakwe Jesu Kreste

Go leina je lentle

Go monate go go baka

I

Ikanye Rara

J

Jesu, Maria, Josefa

Jesu, morati wa mewa

Jesu, morekolodi wa rona

Jesu, o boammaruri

Jeso o ngaka

Jesu, o ruta batho

Jesu, o tle go nna

K

Ka difela

Ke baka dintho

Ke ba merafe

Ke bona mang

Ke go ikantse thata

Ke itse Pelo

Ke moineedi

Ke ne ke rata

Ke tla lopa sengwe

Ke tsatsi ja Paseka

Ke utlwa fale

Kwana, o tlhabilwe

L

Leba ka bopelonomi

Leba, Rara, Modimo

Lebogang Modimo

Leme lwa me

Lorato lwa gago

M

Maria, mm’a lorato

Maria, nthuta go kopa

Maria, Rosa

Mmopi

Modimo, O Kgosi

Modisa yo o molemo

Mo ditlhobaelong

Mohumagadi wa rona

Molao wa gago

Moletlo, moletlo

Monyadi, monyadiwa

Morena Modimo

Morena, o montisi

Morena o re boleletse

Morena, o segofatsa

Morena, re mo poifong

Morena, thusa

Moshe wa rona

Motho yo o tsetsweng

Moya wa ga Jesu

Moya wa me

N

Nayang Modimo

Nna ke rata Jesu fela

O

Oh Jesu

Oh Maria, kgarebane

Oh, Maria, re ratile

Oh Modimo wa me

O itshubile

O mogolo, Modimo

P

Phuthegang lotlhe

R

Rara, Kgosi

Rara, leba

Rara, o tlhodile

Ratang

Re a dumela

Re a go opelela

Re a go rata

Re atamela setulo

Re go eleletsa masego

Re ipeleng

Re itumeleng

Re mo tlung ya’go Modimo

Re opeleng

Re opeleleng Morena

Re rapela Rara

Re supeditswe lesedi

Re tla go ntshetsa

Re tlotleng

Re tsile go opela

Re tswa mo setlhabelong

Rra etsho

Ruri, ke moleofi

S

Setlhabelo sa poloko

Sakramente sa Yukariste

Sakramente se se botshe

Se leleng

T

Tla, Mmoloki

Tla, Moya, moretlhodi

Tla, Moya wa boitshepho

Tlang, re gateng

Tlotlo

Tlotlo a e nne ya Modimo

U

Utlwang, Bakreste

Utlwa, ngwana wa me

A

Abafela ENkosini

Ah Bawo ophezulu

Ah Ma Mariya

Aleluya, Aleluya, Aleluya! 

Ah Mama nina woMsindisi

Ah Ntliziyo yomkhululi

Ah Ngelosi yam

Ah nkos’ andifanele

Ah Nkosi khawamkele

Ah Nkosi yobukhosi

Ah Sonka sosindiso

Ah Thixo wethu

Ah Yesu Mncedi

Ah Yesu Msindisi

Ah Yesu wam

Akuhlanga lungehlanga

Akunalusizi kufa!

Amandla kaYosefu

Awu sizi lwakho

B

Bantu bam ndinenzeni?

Bawo Nkosi yaphezulu

Bawo wethu

Bhota! Mariya

Bhota, mnqamlezo

Bongan’ iNkosi!

Busuku obuhle 

Busuku obuhle (Silent Night)

D

Dumisan’ iNkosi

Dumisan’ ubuThathu-nye

E

EBhethlehem kuzelwe

H

Hlala nam

Hlanganani zizwe zonke

I

Ilang’elitsha

Ingelosi ziyacula

INkos’uYesu Kristu

Isiseko seliBandla

J

Jonga nantsi iNKosi

K

Khawuv’ iculo lam

M

Mafu zulu vulekani

Mariya mama wam

Mariya mandla am

Mariya Sikhusele

Mariya siyakhunga

Masihambe nabelusi

Masimbonge uMsindisi

Masidumise iNKosi

Mphefumlo kaKristu

Mthombo walo

Mvuyele UKristu

N

Nangu umphako

Nantsi isakramente

Ncoma Ziyon

Ngcwele ngcwele

Ndakuncamel’ ubomi

Ndakuqala umnqamlezo

Ndikhokele Thixo

Ndikuthembisa

Ndingowakho

Ndiyamthanda osemthini

Ngena Moya Oyingcwele

Ngentliziyo yonke

NgePasika ekuseni

Ngobusuku bokugqibela

Ngokuphehlelelwa kwam

Ngolo suku lovuko

Njengoko ndinjalo

Nkosi ndiyeza

Nkosi sihlangene

Nkosi ukuhlwa

Nkosi, ukutshata oku

Nkosi yam

Ntliziyo yoMsindisi

P

Phakamis’ iingcinga

S

Sikuyo indlela

Sinelizwi likaThixo

Singabebandla

Siyaqubuda

T

Thixo naba ababini

Thixo siyakudumisa

Thixo ungumncedi

U

UKristu uvukile

UMariya ethandaza

Umhle Mariya

UMkhululi esahleli

USathana mKristu

Uvukile uYesu

UYesu Kristu nguMsindisi

Uzuko kuThixo

V

Vuya Kumkanikazi

W

Wakrazulwa ngenxa yethu

Wen’uyinkwenkwezi

X

Xa bendiyintsimbi

Xolela isandla

Y

Yahlala imfama

Yesu mandiphilile wena

Yesu Mhlekazi

Yesu Mxoleli

Yesu ndihlala nawe

Yesu ndiyinika wena

Yesu omhle

Yesu sikho thina

Yesu siyakubongoza

Yesu Sonka sokuphila

Yesu uyandithanda

Yihla Moya oyingcwele

Yihlani ke zingelosi

Yiza kuthi ngoku

Yiza Moya onguMdali

Yiza Yesu, Thixo wethu

Yizani esonkeni

Yizani ke nonke

Yizani ke sicule

Yizani ngovuyo

Yizani nibone

Yizani sisondele

Yizani zintlanga

Z

Zisixhenx’ iSakramente

Zonk’ iilwimi

Zuyole lizwe