Ahe! Ahe! Kriste Morena

Ahe! Ahe! Kriste Morena
Bohle ba u tlotlise kajeno.
Toko le thoriso ho uena,
U leng ‘Moloki oa batho.

U buse, u laele,
Hohle fatseng lena;
Bohle ba u mamele,
Kriste Moren’a ka!

U Morena ka tsoalo ea hao,
Ke uena Mong’a bopuoa tsohle,
Hobane u Mor’a Molimo
Ea renang lefatseng lohle.

U Morena hoba u hlotse
Lefu, sebe matla a lihele;
Mali a hao a bokhabane
Ruri a re pholositse.

E, Morena oa leholimo,
Moo u lutseng le Ntate le Moea,
U buse teng ‘musong oa khotso
Busa joalo le ho rona.

Busa hle, meea le lipelo,
Tsa Mafrika a ratoang ke uena!
‘Me chabeng tsena tsa Afrika
U rene, Kriste Morena

One thought on “Ahe! Ahe! Kriste Morena

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.