Atamelang bohle

Atamelang bohle
Jesu o s’a tlile
Sebopehong sa bohobe,
Tlong, re mo adoreng!

E hlile ke eena,
Molimo le motho
Sakramente ea lerato,
Tlong, re mo tlotliseng!

Re tsoarele Jesu,
Litsito tsa rona!
Re tsebe ho u rorisa,
Re hloka letheba.

Re bueng Jesu
ke hlomho le thabo,
Le ka boikokobetso
Hape ka lerato.

Re tsepile, Jesu,
Mahlokong a rona,
A re hlahelang ka mehla
U tla re tselisa.

Oh, Morena Jesu!
U lule le rona;
Re ikuthoa re le matla
Ha re na le uena.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.