Bakriste re il’o qetella

Bakriste re il’o qetella
Hlabelo se halalelang,
Re ile ra fuoa lineho
Tse re tiisang lipelong,
Re u boka ka thabo e kholo
Ka lifela tsa rona bohle;
U tlile ho bafumanehi,
‘Moloki oa rona, Ahe!

Satane o leka ka matla
Ho kenya baloki sefng.
Oa cheha, o qeka kamehla
Ho re susumentsa sebeng.
Empa rona re tla itoanela
Ka thapelo e re pholosang.
Ka ho itekola haholo
Re ke ke ra hloloa ntoeng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.