E! Hostia elihle

E! Hostia elihle, siphethu sokusinda.
Sicindezelwa impi yezitha eziningi.
E! Jesu Mhlengi wethu osivulel’ izulu.
Akusinik’ amandla, usiphuthume Jesu. Amen

KuNkulunkulu munye, iNkosi’ enobuthathu,
akub’ udumo kuyo, olungenakuphela.
Mayisinike sonke ngomusa nobubele
Inhlanhla yaphakade ekhaya laphezulu. Amen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.