E! Jesu Mhlengi wethu

E! Jesu Mhlengi wethu igama lakho lihle
Lavela ezulwini limnandi kithi sonke
Alikh’ elinye futhi elihle njengalakho
Kuyilo nje kuphela esingasinda ngalo.

Ngegama lakho Jesu kuguqa phansi konke,
Kutusa ubukhosi nobungqongqoshe bakho
Liyisihlangu sethy esingavika ngaso.
La sihlaselwa impi kasathan’ elwa nathi.

Limnand’ igama lakho lihlab’ iNkosi umxhwele.
Ingasinika konke, nxa siyincenga ngalo.
Nasekufeni kwethu solulanyiswa yilo.
Igama lakho Jesu, Msindisi wethu sonke.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.