E! Nkos’ angifanele

E! Nkos’ angifanele
Ukwamukela wena.
Aw’ ngenze ngifanele
Ngicela kuwe Nkosi.

Vumake ukungena
Kimina oyisoni.
Woza ke Jesu wami,
Uzohlala kimina.

Ngizinikela kuwe,
Ukuba ngib’ owakho.
Ngiphila ngawe Nkosi,
Wena Ntokozo yami.

E! Sidlo esimnandi
E! Sinkwa sokuphila.
Ngikhweze ngisekhona,
Nasekufeni kwami.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.