E! Nkosi yihl’uvume

E! Nkosi yihl’uvume, isinkwa newayini
Okuza kub’ umzimba negazi loMsindisi.

Vuma ke umhlabiso wasesiphambanweni
Ophindwa lapha futhi nguJesu e Lathini.

Sivume nathi, Nkosi, kuvume konk’ okwethu,
Kub’ umnikelo wakho omnandi oyolile.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.