E! Nkosi yihl’uvume

Categories Uncategorized, Zulu Hymns0 Comments

E! Nkosi yihl’uvume, isinkwa newayini
Okuza kub’ umzimba negazi loMsindisi.

Vuma ke umhlabiso wasesiphambanweni
Ophindwa lapha futhi nguJesu e Lathini.

Sivume nathi, Nkosi, kuvume konk’ okwethu,
Kub’ umnikelo wakho omnandi oyolile.