E! woza Moya Owebile

Categories Uncategorized, Zulu Hymns0 Comments

E! woza Moya Owebile, hlala kithi njalo njalo
Khanyis’ iqgondo zethu siqonde osazisa kona.

Nguwena ongumthokozisi, isiphethu sokuphila.
UMninimphefumulo, igugu nomcwebisi wawo.

E! Sandla sikaNkulunkulu, sihambise thina bantu,
Sihambe endleleni esisa kuwe ezulwini.

Uthando lwakho olumnandi, luvuthise kithi sonke,
Yikhona sokukhonza sigcine imithetho yakho.