E! woza Moya Owebile

E! woza Moya Owebile, hlala kithi njalo njalo
Khanyis’ iqgondo zethu siqonde osazisa kona.

Nguwena ongumthokozisi, isiphethu sokuphila.
UMninimphefumulo, igugu nomcwebisi wawo.

E! Sandla sikaNkulunkulu, sihambise thina bantu,
Sihambe endleleni esisa kuwe ezulwini.

Uthando lwakho olumnandi, luvuthise kithi sonke,
Yikhona sokukhonza sigcine imithetho yakho.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.