Hona mona fatseng

Hona mona fatseng lena le lebe,
Ke na le monono o mong feela;
Molimo ke monono oo oa ‘nete,
Ke ntse ke mo hopotse ka mehla.

Kea u boka, Morena
Ke ntse ke re ho uena
Oho Jesu Molimo ea mosa
Utle ho nna, busa moeeng oa ka.

U ka bona Morena ea monate,
Hobane meleko ea re hlola,
Re ntse re u hoeletsa ka matsatsi
A ko u re thuse ke grasia.

Le joale ke talimile ho uena
Hobane ha ho e mong ea nthatang
Uena feela ka ‘nete ua re rata,
Lerato le hao ke le fetisang.

Mefokolo e tletseng pelo ea ka
‘Me ka mehla e nkisa melatong
Oho Jesu! u ntiise matla
Hona joale le ho isa lefung.

Oho! Jesu ea mosa le lerato,
Ke talima ho uena kajeno;
U ‘nehe hle bohloeki le tumelo
‘Me ka tsona ke hloekisoe pelo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.