Jesu wen’ ongithandayo

Jesu wen’ ongithandayo
Wazidel’ inhloko ngami;
Wena lapha kulomhlaba
Waf ‘ onqamlezweni ngami.

E! Ngiyakuthand’ impela,
Wena Jesu, mhlengi wami.
Njengalokhu wangithanda,
Waze wafa ngenxa yami.

Ngikuthanda ngeqiniso
Ngenhliziyo yami yonke.
Ngikuthanka nangamandla,
Nangengqondo yonke yami.

Ngikuthanda ngilusizi,
Ngikuthanda ngezamile,
Ngikuthanda ngibuhlungu,
Ngikuthanda ngiphilile.

Ngikuthanda ngisaphila,
Ngokuthanda ngoze ngife,
Ngokuthanda naphakade,
Wena olugugu lami.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.