Ka lifela tse ntle haholo

Ka lifela tse ntle haholo
Re bineng tsoalo ea Jesu,
E, kajeno, re fuoe ngoana,
Ke ngoana oa leholimo,
Ke eena mora oa Molimo,
Ea theohetseng ho rona;
O re rata ka ho fetisa;
A re mo rateng le rona.

Balisa ba ne ba lisetsa
Metebong ea Bethlehema.
Eare bosiu bo boholo,
Hang lengeloi la Morena
La bolela la re ho bona
Ke tlisa thabo e kholo,
“Moloki o tsoaletsoe lona,
Ke eena Kriste Morena.

A re ke re eeng Bethlehema
Re boneng mohlolo ona.
Bonang lesea le phuthetsoeng
Sejelong le robalitsoe
Efela o sa hloka puo.
O re ruta ka liketso;
O bua ka meokho ea hae
Le ka nyenyefalo ea hae.

Oho Jesu, Morena oa ka!
ke se ke u khumamela;
Ke u nehela pelo ea ka,
Lerato la hao le ntlhotse,
“Me botle ba hao bo nkhahlile,
Le ‘na ke sitoa ho hana
Ke se ke u fa moea oa ka,
O be ho uena ka mehla.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.