Kabelo

Kabelo ea ka e ntle
Ka letsatsi lena
Ke ikhethetse hantle
Ke nkile Morena.

Oho Morena ea mosa
Ke u neha pelo
Lentsoe la ka ke lena:
Jesu! Jesu! Jesu!

E, ke lehlohonolo,
Jesu o ka ho ‘na
‘Me a se le ka thabo
A se le ka mosa.

Na ke tla leboha joang!
Ke tla re’ng kajeno!
Ke taba e makatsang
E entsoeng ke Jesu.

Morena oa ka a re:
Tlo, u lule ho ‘na.
Ka arabela ka re,
Jesu, ke ‘na enoa.

E, ke taba ea ‘nete,
Hase ‘na ea phelang,
Che, ke eena ‘Moloki,
Ke een’a mphelisang.

Lula hle! Moren’a ka,
U lule ka ho ‘na.
Ho phele uena feela
Ka sefubeng sa ka.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.