Ke fumane

Ke fumane eena morati oa ka;
Ke na le eena ka moeeng oa me.
E, pelo ea ka e re: ke ‘Moloki!
Oho! ha ke sa tla mo tlohela.

Ke Jesu monono oa leholimo;
Ke Jesu mononp oa lefatse,
Molimo ntan’a rona ea monate,
Ea re putsang ‘musong oa letlotlo.

Oho! Jesu, seliba se sa feleng
Sa lineho tsohle tse lokileng,
U ntlame ka ketane e tiileng,
U nkhulele mane Paradising.

Kea utloa Jesu o sa le ho’ na
Ho tla ha hae ho nthabisa pelo;
Oa nkhothatsa, o felisa mahloko,
Ke sitoa ho pata thabo ea ka.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.