Ke utloa mane lithoteng

Ke utloa mane lithoteng
Mangeloi a theohileng
A tlang a bina hamonate
A bina sefela a re:

Gloria in excelsis Deo!

Helang! lona, balisana,
Le re joetseng taba ena;
Mokete ona ke oa’ng na?
Na ke sa’ng sefela sena?

Makhotla a leholimo
A beela batho tsoalo
Ea Morena oa marena;
A re leboheng le rona.

E, Monghali oa lefatse,
U tla ka bofumanehi,
U tla le ka bonyenyane
Hoba u re ratile hle!

Batho ba se ba utloile
Ka bona bo-Kerubime
Sefela sa leholimo,
E leng sefela sa khotso.

E, Morena, rea utloa,
Re tla etsisa balisa;
Ka tlung ea hao ea thapelo,
Re tla bina ka teboho.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.