Kriste Morena oa rona

Kriste Morena oa rona, Ea re ratang haholo
E leng Morena oa tsohle, Tse leng teng lefatseng lohle.

Kriste Morena oa rona, U re thuse ho u rata,
Re tla u balla thata bothepehi ba mehla.

Morena, re tla ba ba hao, Ka mehla le kahohle,
Hoba u Mor’a Molimo, Ea renang fatseng lohle.

Morena oa leholimo, U hlotse lira tsohle,
Ruri u re pholositse, Hohle lefung la sebe.

Busa meea le lipelo, Tsa rona tse u ratang,
U rene Kriste Morena, Chabeng sena sa heso

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.