Mangisondele

Mangisondele, kuwena Nkos’
Noma ngiqhutshwa inhlupheko Nkos’
Ngingathokoza – ngiphinda ngithi nje,
Ungisondeze Nkos’ kuwena manje.

Noma ngehlelwa ngokubi,
Nkos’ ngilel’ etsheni ngihlupheka Nkos’;
Emaphushweni njalo ngingathinje
Ungisondeze, Nkos’ kuwe manje.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.