Mangisondele

Categories Uncategorized, Zulu Hymns0 Comments

Mangisondele, kuwena Nkos’
Noma ngiqhutshwa inhlupheko Nkos’
Ngingathokoza – ngiphinda ngithi nje,
Ungisondeze Nkos’ kuwena manje.

Noma ngehlelwa ngokubi,
Nkos’ ngilel’ etsheni ngihlupheka Nkos’;
Emaphushweni njalo ngingathinje
Ungisondeze, Nkos’ kuwe manje.