Molimo o s’a utloile

Molimo o s’a utloile
Lillo tsa ba hlophehileng;
Kajeno hle! li felile,
Ke thabo e phethehileng!

Ahe! Ngoana oa Maria!
U hlotse lefu! Ua phela!
Alleluya! Alleluya!
Alleluya! Alleluya!

O hatakeletse fatse
Satane ea hapiling batho;
Joale o ba lokolotse
Ka linaleng tsa Ralefu.

Mali ‘ohle a Konyana
A n’a tsolohele fatse;
Ke ha topollo e phethoa
Ea bohle baetsalibe.

Oho! Jesu, ha re phela
Ke hobane u re shoetse;
Le joale u re fe matla
Re tsebe ho hlola sebe.

Oh! Paseka ea rona!
U re hule hamonate,
Re fetele ka ho uena,
Re lule re tiisitse.

Me letlotlo le lekanang
Le nehoe Ntate le Mora
Le Moea o Halalelang
Hona joale le ka mehla.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.