‘Mopi oa rona ea mosa

‘Mopi oa rona ea mosa
U mamele lithapelo
Tse etsuoang ke meokho
ka nako ea Karisima.

Morena, u tseba pelo,
U tseba le mefokolo,
U tla re neha tsoarelo,
Re sokolohe kajeno.

Re sitoa ho pata ‘nete,
Re u sitetsoe hangata;
Empa ha re ipolela
U re busetsa bohloeki.

Ha re ntse re otla ‘mele
Le ka ho itima ho ja,
U re fe moeeng oa rona
Matla a ho hlola sebe.

Oho! Uena Botrinitas,
U leng bonngoe ka sebele,
Amohela hamonate
Ho itima ha bakriste.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.