Ngenhliziyo yonke yethu

Ngenhliziyo yonke yethu siyancenga
Uwuvume lomnikelo owamkele,
Shwele Nkosi, Nkulunkulu, sihawukele
Ngomhlabiso onikelwa elathini.

Nathi sizethula kuwe, thina zoni
Sawukele Nkulunkulu ngomsa wakho,
Shwele Nkosi, Nkulunkulu, sihawukele
Ngomhlabiso onikelwa elathini.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s