Ngingowakho

Ngingowakho Jesu wami ngingowakho njalo
Ngingehlukaniswe nawe noma ngisahamba (noma ngifa qhabo).

Anginakumnik’ omunye, inhliziyo yami:
NgekaJesu yena yedwa, kuze kube nini.

Jesu Nkulunkulu wami, hlala nami njalo,
Ngibe isithandwa sakho, manje ngaphakade.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.