Ngiyakuthanda Jesu wami

Ngiyakuthanda Jesu wami,
Ngoba ngowakho naphakade.
Ngiyakuthanda Mhlengi wami,
owangifel’ onqamlezweni.
Mangikuthande njalo njalo,
Kuze kucim’ amehlo ami.

Ngiyazisola Jesu wami,
ngeziphosiso zonke zami.
Wo! Ngakudela Nkosi yami,
wena ongokuhle konke kimi.
Ngeke ngiphinde ngikushiye,
Ngobambelela kuwe njalo.

Ngiyazethula kuwe Jesu;
Konke okwami ngungokwakho.
Engimthandayo nguwe wedwa,
Ngofa ngenawe Jesu wami.
Uz’ angithathe mhla ngifayo
Ungihlalise kuwe njalo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.