Ngiyamthanda osemthini

Ngiyamthanda osemthini,
Ngiyamthand’ uJesu wami
Obethelwe ngenxa yami,
Nyiyamthanda yena yedwa.
Angithandi okomhlaba
Nentokozo zawo zeze,
Osemthini ngiyamthanda,
Ngiyamthand’ uJesu wami.

Ngiyamthanda osemthini,
Ngiyamthanda ngisekhona,
Ngiyomthanda naphambili
Ngazo zonke izikhathi.
Angisabi lutho mina
La ngilondolozwe nguye.
Osemthini ngiyamthanda,
Ngiyamthand’ uJesu wami.

Ngiyamthanda osemthini,
Ngiyambonga ngiyamtusa.
Ngisizond’ isono isono
Esangenz’ oyimpi kuye.
Sengahlukanisa naye
Oyimpilo yami yena.
Osemthini ngiyamthanda,
Ngiyamthand’ uJesu wami.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.