Oho Jesu ea leng mosa

Oho Jesu ea leng mosa
Joale rea u rapela,
U re romele kapele,
Moea o leng Motselisi.

|: Ahe! Morena Molimo oa rona
Rea u hloka, rea u rata. : |

Ha u nts’u phela lefatseng
Le rona re le tsietsing
U ile ua re tselisa
Ka ho re batlela Moea.

Joale u le leholimong,
U so u lutse letlotlong
U se ke ua re lebala
‘Me u re romele Moea.

Rea tseba, ua re rata,
Empa re ntse re fokola
U se ke ua thiba Moea
Ka baka la bobe bona.

Ke Moea o Halalelang
Ruri o re matlafatsang;
Ka oona re tla phehella
U mo romele ho rona.

Moabi oa ligrasia
Ka ‘nete ke oona Moea;
Re tla leleka meleko
Ha u re fle lineho.

Oho! Moea oa Molimo,
Re u boka ka teboho
Lula ka pelong tsa rona
Hoba ke moo li tla hloeka.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.