Oho Jesu, ha re tlile ho uena

Oho Jesu, ha re tlile ho uena, Re tlisitsoe ke lerato la hao;
Re imetsoe ke litsito tse ngata, U re amohele ka mohau.

Bana ba hao, oho Pelo ea Jesu,
Ba u hloka ka nako tsohle;
Ba lutse melekong e meholo,
Oho Morena, u ba thuse.

Oho Pelo e nang le khalalelo, U hloekise lipelo tsa rona,
Ka uena li ke li fumane khotso, Ha li se li hlakotsoe litsila.

Oho Pelo e tletsoeng ke lerato, E re ratileng ka ho fetisa,
U re nehe lerato la Molimo, Re kopane le Eena ka mehla.

Oho Pelo e boikokobetso, U re rute taba eo e thata,
Re ikokobetse, le teng ka thabo, Re tle re phahamisoe ke uena.

Oho Pelo e ratileng mamelo, E re shoetseng e ntse e mamela.
U re rute ho utloa litaelo. Leha e le melao e thata.

Oho Pelo e tsebeleng tefelo, E lefelang melato ea rona,
U re rute ho hloea maiketlo, A isang motho tahlehong feela.

Oho Jesu ea ruileng bophelo, Rea u tsepa, rea u rata.
U re kenye ‘Musong oa leholimo, Re phele teng ka mehla le mehla.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.