Oho ke khotso

Oho ke khotso e kakang ka ho ‘na
Ke nyakallo e monate-nate;
Ke sa tla amohela Molimo oa ka,
Tlohang ho ‘na lona ba lefatse.

A se le thabo, lehlohonolo;
Aletareng, o s’a tlile Jesu,
‘Me pelong ea ka ka tsatsi lena
ke tla mo amohela, o s’a etla.
Jesu Moren’a ka, Jesu Moren’a ka.

Oho Morena, ke ‘nete ke lumela
Hobane ke uena ka sebele:
Leha bohobe bo patile borena,
Jesu o teng, ha ke belaele.

Empa joale mohopolo o thata
O s’o hlahile ka moeeng oa ka:
Oho Morena nkile ka u soabisa;
Na ke tla u amohela joang na?

Oho lona Mangeloi a Molimo,
Le tle ho ‘na le ntlhoekise pelo;
Ak’u nthuse hle, le uena Movirigo,
Ke amohele hantle kajeno.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.