Oho Moea oa Molimo

Oho Moea oa Molimo
Motselisi oa lipelo!
Ak’u re etele bohle
Ka bongata ba lineho.

U re bonesetse hantle
Ho mamela likhothatso
Tlosa mehopolo eohle
E sollang meeng ea rona.

Re nosetse ka grasia
E leng metsi a cheseho
Re tle re hlahise hantle
Toloana tse molemo.

Re emise, re nyolle
Ba imeloang ke libe.
Maraba a fatse lena
A se ke a re tsoasa.

‘Me le uena re kopane
ka litlamo tsa lerato
Re phelele uena feela
Re thohele masaoana.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.