Oho Pelo e nolo

Oho Pelo e nolo
Ea ‘moloki oa rona,
|: Mamela lethapelo
Ha re tlile ho uena. :|

Jesu, uena ea matla,
‘Moloki oa lefatse,
Re fe ka mehla matla
A ho tlohela tse mpe.

Pelo ea hao, Morena,
E be thebe ea batho,
Pholoho le seliba,
Seliba sa mehlolo.

Oho Pelo e nolo
Ea Morena oa rona,
Ka mehla re tla bina
Mosa oa hao le thoko.

Re boloke, Morena,
Ka matla le ka mehla,
Re balehele sebe,
Re boloke bohloeki.

U rorisoe, Morena,
U rorisoe kahohle,
U ratoe fatseng lena,
‘Me u ratoe ke bohle!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.