Oho Pelo ea Jesu

Oho Pelo ea Jesu,
Pelo ea Morena,E monate, e matla,
Oho Pelo ea Jesu, U re amohele kajeno.

Rona bahlanka ba hao Morena
U re fe matla, re tla u sebeletsa,
Re u rorise ka ketso tse ntle,
Ho fhlela lefu la rona.

Oho Pelo ea Jesu,
Re ntse re tsekisoa, ‘me re loantsoa ke lira
Oho Pelo ea Jesu, U re sireletse kajeno.

Oho Pelo ea Jesu,
Re ntse re fokola re ema har’a tsela,
Oho Pelo ea Jesu, U re matlafatse kajeno.

Oho Pelo ea Jesu,
Re na le melato e silafatsang pelo.
Oho Pelo ea Jesu, Tlo u re hloekise kajeno.

Oho Pelo ea Jesu,
Re se re tsabela ka ho uena Morena,
Oho Pelo ea Jesu, U tla re loanela kajeno.

Oho Pelo ea Jesu,
Re tlile ho uena hoba rea u tsepa,
Oho Pelo ea Jesu, Re se re le ba hao kajeno.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.