Sebopehong sa hostia

Sebopehong sa hostia
Lerato la Jesu
Le siretsoe ho rona
Ke sebele sa hae.
‘Me aletareng ea hae
Re iseng lipelo.

Oho Jesu! ke lumela ho uena
Empa hoja nka u bona!
Ke u bone, ke u rate haholo,
U ntumelle, oho Jesu,
Ke nyolohele leholimong.

Leholimong bakhethuoa
Ba tletsoe ke thabo;
E! ka ‘nete ba rua,
Ba na le Molimo.
Lefa lena ke la ka
Ke bopetsoe lona.

Ka Hostieng ke rata
Jesu, Moren’a ka;
Ke tsepa leholimong
Ho ‘mona ka mehla,
‘Me le lehlohonolong
Ho lula le eena.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.