Tlo, ‘Moloki oa rona

Tlo, ‘Moloki oa rona. U re folise lipelo,
Tlo, Morena ea matla Tlo ho thusa batho.

Na e tla be sa le re lla,
Re hloka tsepo le thuso,
Re phela ka matsoenyeho,
Tlo, ‘Moloki oa rona,
U re folise lipelo,
Tlo, Morena oa matla,
Tlo ho thusa batho.

U re bolelletse ruri
Hore u tla re pholosa,
U tla romela Messia
Re ntse re na le tsepo.
Hoba re ba hao ka ‘nete;
Re tlisetse pholoho,
Ho khanye letsatsi.

Oho Ntate, u re utloe,
Re se nyahame pelo
Rea u bitsa kajeno.
Re tsepile uena hle.
Utle ho rona ka pele
Rea u bitsa bohle
U utloe, ‘Moloki.

Tlo u hlole lira tsohle
Tse re loantsang ka matsatsi;
Tse hlahisang litsietsi;
Re beha tsepo eohle
Matsohong a hao, Messia
U tle u re loanele,
Re phele ka uena.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.