Tlong bohle, bakriste

Tlong bohle, bakriste, ka thabo le thoko
Tlong bohle, tlong bothe Bethlehema.
Le bone Ngoana Mong’a leholimo.
Tlong bohle ho adora,
Tlong bohle ho adora,
Tlong bohle ho adora Morena.

Re eeng le balisa, reeng ke phakiso
Re chakele Ngoana oa Molimo
Lehaha lena le ka leholimo.
Tlong bohle ho adora,
Tlong bohle ho adora,
Tlong bohle ho adora Morena.

Re tla bona khanya ea Molimo Ntate
Nameng e fokalang e siretsoe:
Molimo Ngoana ea tlileng ho rona.
Tlong bohle ho adora,
Tlong bohle ho adora,
Tlong bohle ho adora Morena.

Ea ikokobetseng ka baka la rona,
O tsoanela hakakang ho ratoa.
Re tla mo rata, re tla mo khahlisa.
Tlong bohle ho adora,
Tlong bohle ho adora,
Tlong bohle ho adora Morena.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.