Tlong le utloeng

Tlong le utloeng banabeso
Mahlomola a tsabehang,
Le tsa ho shoa ha Jesu.

Serapeng sa Gethsemane
Pelo sa hae e ratehang
E n’e tlale masoabi.

Bonang Judas ea leoatla
O mo eka le ka kako;
O rekisa ka eena.

Joale litau tsa lapileng
Tsa mo tsoara tsa mo tlama
Tsa mo hulela motseng.

Ba mo isa ha Kaifa;
Hona teng Morena Jesu
A songoa, a jabeloa.

Ha Pilato ea lekoala
O bapisoa le lisenyi
Barabase a khethoa.

O shapuoa le ka thata
Ka taelo ea Pilato:
Jesu a re lefella.

‘Me ‘Mopi oa leholimo
O se a rereloa lefu,
Lefu la sefapano.

A roesao mofapahloho
Oa meutloa e bohloko;
‘Me ba mo hlobolisa.

Jesu o khothomelletsoa
Tabeng eane ea Golgotha,
Moo a s’a tla re shoela.

‘Me holim’a sefapano
Mong’a rona a thakhisoa
A lerato! lerato!

Tsatsi le se ffala
Fatse lea sisinyeha
Le llela Mong’a lona.

‘Me le rona, banab’eso,
Re se ke ra thatafala,
Re hlomoheng lipelo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.