Tlong re hateng

Tlong re hateng, banabaso
Mehlaleng eohle ea Jesu
Ea jereng sefapano.

‘Me bohle re tla ithuta
Hobane libe tsa rona
Li tsoanela tefelo.

Utloang, Bajodi ba qosa
Lefu le Jesu ka matla
Ka khotla ha Pilato.

Bonang Jesu o jarisoa
Sefate see se boima,
Sefate sa topollo.

Jonna! Jesu har’a tsela
O khathetse, ‘me o oela
Ka tlas’a sefapano.

Joale ‘M’a hae a khahlana
Le Jesu ka tsatsi lena
La lefu le la lillo.

Hona moo, Jesu a thusoa
ke Simone oa Sirena
Ho jara sefapano.

Veronica o s’a fohla
Masole ho tla hlakola
Sa Jesu sefahleho.

Jesu o oa la bobeli
Har’a tsela ‘me Bajodi
Ba mo tsosa ka chapo.

Jesu o re: Se keng la lla,
Lona ba Jerusalema,
Basali ba molemo.

Jesu hape a khathala;
Ke la boraro a oela
Tseleng ee ea mahloko.

Re pateng mahlo a rona
Re se bone Jesu mona
Ea amohuoang likobo.

Eaba ba nka lithakhisa
Ba bo khokhothella thata
Holim’a sefapano.

Joo! re fhlile moo Jesu
A shoang ka baka la batho
Ba sitetsoeng Molimo.

‘Me Bajodi ba fanyolla
Setopo see sa Morena
Ba se busetsa ‘M’a hae.

Joseph a nka setopo
A se pata ka linoko
Bitleng la hae le lecha.

Joale rona, banab’eso,
Re etseng pallo ho Jesu
Ea pako ho tefelo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.