U tle, uena Messia

U tle, uena Messia,
U tl’o re ntsa mahlomoleng
U tle ho re pholosa,
Re ba u tsepileng.

U theohe, tlo kapele,
Batho ke bana ba eshoa
Lona lefu la bobedi,
U tle uena Messia,
U tl’o re ntsa mahlomoleng
U tle ho re pholosa,
Re ba u tsepileng.

Oho, Ntate, se halefe
Bona meokho ea rona,
Oho! tlo ho re loanela.
Lihele li tlokile
‘Me li tlile ho re loantsa;
Tlo, u loele lefatse,
Le se ke la fela.

U mamele, batho baa lla
Ba buseletse letlotlo,
Lee ba feletsoeng ke lona;
Oho! Ba na le tsepo,
U ba tsoarele, Morena,
Ba folise matsoalo,
Ke moo ba tla phela.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.