Ukristo ngenxa yethu

Categories Uncategorized, Zulu Hymns0 Comments

Ukristo ngenxa yethu
Walalela kwaze kwaba sekufeni,
Nasekufeni kwasonqamlezweni.

Ngalokhok’ uNkulunkulu
Wamphakamisa wamnika elikhulu
Kunamagama onke.