Utloang bara le barali

Alleluia, Alleluia, Alleluia!

Utloang bara le barali,
Jesu ka lena letsatsi,
Bafung o tsohile ruri
Alleluia!

Salome le ‘m’a Jakobo,
Le khaitseli ea Lazaro,
Ba ea ho tlotsa setopo.
Alleluia!

Barutuoa ha bo utloa
Ka Maria Magdalena,
Ba ea ho bona lebitla.
Alleluia!

‘Me Joannes ka sebele,
A hl’a siea Piterose,
A fhla lebitleng pele.
Alleluia!

Bolellang Baapostola:
Jesu ha a sa le mona,
Le tla ‘mona Galilea.
Alleliua!

Moo ho lutseng barutuoa.
Ha hlaha Kriste ka nama,
A re: Khotso hle ho lona.
Alleluia!

Tomas a utloa mohlolo,
Oa ea Moren’a hae tsoho,
A mpa a hloka tumelo.
Alleluia!

Bona, Tomas, bona pelo,
Bona, matsoho le maoto,
‘M u tlose pelaelo.
Alleluia!

Tomas a bona maqeba,
A khumamela Morena,
A re: U Molimo oa ka.
Alleluia!

Ruri ba lehlohonolo,
Bona ba nang le tumelo,
Ba tla fumana bophelo.
Alleluia!

Ka mokete oa Paseka.
Ithabeleng kaofela,
‘Me le leboheng Morena.
Alleluia!

A re leboheng Morena.
Ka baka la digrasia
Tseo a re fleng tsona.
Alleluia!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.