Vulani amasango enu

Vulani amasango enu, nina zikhulu:
Vulekani nina masango aphakade
Kungene iNkosi yobukhosi
|: UJesu iNkosi owenyukela ezulwini
Wozani sikhuleke kuye. : |

Ngubani leNkosi yobukhosi?
YiNkosi ekhaliphile enamandla
INkosi eyisiqhwaga ekulweni.
|: UJesu iNkosi owenyukela ezulwini
Wozani sikhuleke kuye. : |

Vulani amasango enu, nina zikhulu
Vulekani masango aphakade
Kungele iNkosi yobukhosi.
|: UJesu iNkosi owenyukela ezulwini
Wozani sikhuleke kuye. : |

Ngubani leNkosi yobukhosi?
INkosi yamakhosi,
Yiyo iNkosi yobukhosi.
|: UJesu iNkosi owenyukela ezulwini
Wozani sikhuleke kuye. : |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.