Lillo tsa ka

Lillo tsa ka li se li thotse,
Khotso e boetse ho ‘na
E sa le ke utloa menate
Ea tafole ea Morena.

Ke ne ke re ke sa iketla
Ka tse jeoang ke lefatse;
‘Me Ntate ke ne ke tlohela
Uena sejo sa baeti.

Pelo ea ka e ne e hlora,
E sa kholoe ka matsatsi,
Jonna! ke sa tsebe, Morena,
Lijo tsa hao tsa Mokete.

Hangata mefokolo ea ka
E ne e nkimela, ke lle
Athe e ne e ka tla fela
Maotong a Motselisi.

Ke ne ke le nku e balehang
Pel’a Molisa e motle;
Kajeno ke nku e mamelang
Lentsoe la hae le monate.

U nkalose ke shoele botleng
Ke bolokile bohloeki!
‘Me ke tle ke phomole khanyeng
Ka lapeng la Paradisi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.