Ngahlubuka kuwe

Ngahlubuka kuwe Nkosi ngakushiya
Ngiyazisola ngokukushiya kwami.
Vum’ ukungithethelela.

Ngangithanda okwomhlaba ngakukhohlwa
Kodwa manje sengibon’ ububi bami.
Shwele, Nkosi, ngixolele.

Ake ungihlanz’ izono, ibe mhlophe,
Inhliziyo yami ifane neliqhwa.
Ibuhlungu iyakhala.

Nguvumele futhi ngibe umntwana wakho,
Ngikukhonze ngenhliziyo yami yonke,
Angisoze ngakushiya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.