Nkulunkulu ngangiduka

Nkulunkulu ngangiduka, ngakushiya wena Nkosi
Sengibuya ngiyivuma intando yakho.

Noma bengingathobeli imiyalo yakho Nkosi,
Manje ngithi: Mayenziwe intando yakho.

Noma uthi, angiyeke okufiswa inhliziyo,
Ngenjabulo ngiyavuma Intando yakho.

Yilungis’ intando yami, Iz’ iyek’ inkani yayo
Ithobele njalonjalo Intando yakho.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.