Ahe! Oho naledi

Ahe! Oho naledi
E khanyang holimo,
E rutang moeti
Tsela ea bophelo.

Joaloka leqosa
Le tsoang ho Molimo
Rea u lumelisa
Ahe! ‘M’a Molimo.

O fetotse thoako
E be lehlo ‘nolo
U re nehe khotso
E tsoang ho Molimo.

Lokolla litlamo
Tsa ba lutseng sebeng;
Tutubulla mahlo
A ba leng mafifing.

Felisa mahloko
A tsoenyang lefatse;
Melekong ea pelo
U re sireletse.

Ha u le ‘M’a rona,
Isa lethapelo
Ho Jesu Mor’a hao
Ea tsoaletsoeng rona.

U fetile bohle
Ka botle le mosa;
Re qelle bohloeki
Lerato le matla.

Lokisetsa bana
Tsela ea bophelo;
Re se ke rakhopjoa
Ha re ea ho Jesu.

Bakriste, rorisang
Le Ntate le Mora;
Thoko e lekanang
Ho Moea oa bona.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.