Ke mokriste

Ke mokriste, lebitso lena
Ke monono oa sebele;
‘Me ke tsepo ea pelo ea ka,
Ke mokriste! Ke mokriste!

Ke mokriste, ke sa hopola
Ha metsi a halalelang
A n’a rothela phatleng ea ka,
Libe tsohle tsa fela hang.

Ke mokriste, ke oa Molimo,
Ke ‘nete ke eena Ntate!
Ke mo neha ba ka bophelo;
Ke tla ba oa hae kehohle.

Ke mokriste, ngoan’abo rona
Ke ‘Moloki Jesu Kriste!
Ho mo rata, ke thabo ea ka;
Ho lekane, ho felile.

Ke mokriste, ‘me ke tempele
Ea Molimo oa lerato;
Pelo ea ka e se e nkiloe
Ke ea entseng maholimo.

Ke mokriste, oho! Kereke
E leng Roman Katholike,
Ke ngoana oa hao, ke tla utloa
Litaelo tsa hao tsohle.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.