Ke ratile

Ke ratile ntlo ea hau Moren’a ka.
Pelo ea ka e fella ho eona
Ke moo re ntseng re feptjoa hamonate.
Ka bohobe ba mangeloi ruri.
‘Me ho joang na? Ke amohetse Jesu.
Leholimo lohle lenketetse.

Ke mang ea ka tsebang lehlohonolo?
La mokriste ea nang le tumelo,
Ea khumamileng pela Jesu Kriste,
Ea mo joent’sang pelo ea hae eohle.

‘Me motsotso pela tabernakele,
O feta le menate ea lefat’se,
Ba lefatse ha ba na ho e utloa.
Ke thabo e kholisang, e joang na!

Ana joale nka neha ba lefat’se.
Pelo ea ka e leng, ea Monghali?
Oho Ntate!Che, ha ke sa tla etsa.
Empa nthuse mefokolong ea ka.

Moren’a ka u buse u laele:
Ke u neha pelo ea ka eohle,
Ha ke sa re letho ka tsa lefatse,
Ke oa Jesu, Jesu a inot’si.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.