Ke tla ea ho uena

Ke tla ea ho uena,
‘Musong oa leholimo,
Ho tlotlisa Molimo
Le uena Maria.

Maria, Maria,
Ke tla ea ho uena,
Maria, Maria,
Ke tla ea ho uena.

Ke tla ea ho uena,
Har’a tseo litsietsi
Tse ngata tsa lefatse,
Ke tsepo ea rona.

Ke tla ea ho uena,
Hoba re tseba Jesu
O tla pholosa batho
Ka uena Maria.

Ke tla ea ho uena,
U tla re fa meputso
E tsoanelang liketso
Tse ntle tseo tsa rona.

Ke tla ea ho uena,
Ho ea bina lithoko
Ho etsa mekorotlo
Har’a Bakhethuoa.

Ke tla ea ho uena,
Ke siee tsa lefatse
Ha ke se ke falletse
Mane ha Maria.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.