Ke tsepile ho uena

Ke tsepile ho uena,
Oho Movirigo,
U ntlhahlobe ke mehla
Sekhutlong sa lillo,
Le mohla ke khathalang
U ntlatse ka matla,
Ke tla shoela Moreneng
Ke be ke ee botleng.

Maria ea monate,
Ea sa kheseng motho,
Ke uena ‘Ma ‘Moloki,
Ke uena ‘Ma Jesu;
Oho, u nkamohele,
Tebelong ea hao hle,
Ke tla shoela Moreneng
Ke be ke ee botleng.

Oho, Mofumahali
Ea mosa le maatla,
Ke etsa pallo ke re
Ke tla u hlonepha;
Hape ke tla u rata
Joale le ka mehla;
Ke tla shoela Moreneng
Ke be ke ee botleng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.