Letsatsi le letle

Letsatsi le letle ke lena
La mokete o thabisang,
Joale metsi a halalelang
A tsetsoe phatleng tsa rona.

Oho, Ntate kea itumela
Ke lumela thuto ea hao eohle
Le melao ke tla e sebelisa;
Nke ke ka e lebala,
Che, le khale-khale
Khale-khale, khale.

Ke lumela Molimo o mong,
Bathong ba bararo,
Hape ke lumela ho Jesu
Ea re shoetseng sefapanong.

Ke lumela le ho Lekhotla
Lekhotla le halalelang,
Le leng Katholike la Roma
E, ke lebitso la lona.

Ke se ke tsoile bohedeneng
Le mesebetsing ea bona;
Ke tetse ea satane mekhoa,
Ke phele thutong, ke shoe teng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.