Lumela ‘Me

Lumela ‘Me ea hloekileng
Re amohele ke mosa,
Re tlile ka aletareng,
Ho inehela ho uena.

Laudate, Laudate, Laudate, Mariam.
Laudate, Laudate, Laudate, Mariam.

Ka nqa tsohle se teng sera
Se rata ho re bolaea,
Maotong a hao a matla
Sebatana see sea shoa.

Flakeng ea hao, rona bohle,
Re loanela ka matsatsi,
Re tlohetse tse lefatse,
Ke eona he, ntoa ea ‘nete.

Tlong, bana ba tsepehileng,
Le tleng ho ‘na, ‘me se tsabeng
Hoba ke ‘M’a lona bohle,
‘Me ke se ke le ratile.

A re eeng, hlopha se setle,
Re lateleng flaka ena;
Mofumahali e motle
O re isa ho Morena.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.