Mame wethu

Mame wethu, ocwebile,
Virigo elinobohle.
Wen’ okhethiweyo, odumisekayo
Ak’ usize thin’ esingabakho.

Nsizo yethu bheka kithi,
Usisize Maria.
Sicelel’ umusa kumntanakh’ uJesu
Ak’ usize thin’ esingabakho.

Nakhu thina sihlupheka
Sixobiswa insizi.
Siphuthume Mame, ensizini zethu.
Ak’ usize thin’ esingabakho.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.